Asenne, Itsetunto, Kehotyytyväisyys, Laihduttaminen, Lihavuus, Mallioppiminen

Kehotyytyväisyys osa hyvää itsetuntoa: RAKASTA KEHOASI

Kehotyytymättömyys eli negatiiviset ajatukset ja tunteet omaa kehoa kohtaan ovat erittäin yleisiä aikuisilla, nuorilla ja lapsilla. Suomessa alakouluikäisistä tytöistä ja pojista reilusti yli puolet ovat tyytymättömiä kehoonsa. Kehotyytymättömyys vaikuttaa mm. itsetuntoon ja painoon. Ongelmallisen syömiskäyttäytymisen on nähty 11–12-vuotiailla olevan yhteydessä kehotyytymättömyyteen, ylipainoon ja mielenterveyden häiriöihin. Psyykkinen hyvinvointi vaikuttaa edullisesti koululaisten ruokailutottumuksiin, edistäen mm. säännöllistä ateriarytmiä, täysipainoisen koululounaan nauttimista ja kasvisten kulutusta.

On lukuisia tekijöitä, jotka saavat meidät olemaan tyytymättömiä oman kehoon ja vielä lukuisempia asioita, jotka ylläpitävät ja ruokkivat näitä ajatuksia. Näitä kaikkia asioita ei voi poistaa ympäristöstämme. Paras tapa on olla tietoinen omasta suhtautumisestaan ja pyrkiä itse vaikuttamaan positiivisesti muihin, erityisesti lapsiin.

Yleistäen voisi kuvailla, että nyky-yhteiskunnassa fyysinen ulkonäkö määrittää yksilön arvon ja haluttavuuden. Mitä lähempänä ”ihannetta” ihmisen ruumiinrakenne on, sitä suurempi on hänen arvonsa ja sitä suuremmat hänen mahdollisuutensa viettää onnellista, tyydyttävää elämää. Niitä, joilla ei ole ihannevartaloa, usein arvostellaan tai ei huomata lainkaan, kun taas niitä, joilla on ihannevartalo, etsitään ja kadehditaan tai heille annetaan valtaa. Nämä mallit painavat meitä alas ja OVAT VÄÄRÄSSÄ!

Lihavuuden ja ylipainon terveysriskit on perinteisesti pyritty poistamaan laihduttamalla, kannustamalla syömään vähemmän ja liikkumaan enemmän. Tämä nk. painokeskeinen lähestymistapa ei kuitenkaan välttämättä kohenna terveyttä tai alenna painoa pysyvästi vaan voi olla jopa vahingollista. Sen on nähty muun muassa lisäävän ruokaan ja kehoon liittyviä huolia, painon jojottelua, syömishäiriöiden esiintyvyyttä, painoperusteista leimautumista ja syrjintää sekä alentavan itsetuntoa. Laihduttamisen sijaan on hyvä pyrkiä edistämään hyvinvointia ilman laihdutusta tai tiettyä painotavoitetta.

On täysi lupa rakastaa omaa kehoaan heti. Melko vaiettu totuus on se, että ilman ihannekehoa saa ja voi elää onnellista hyvää elämää. Joskus esimerkiksi laihtuminen voi tuntua pettymykseltä, kun ei olekaan yhtäkkiä onnellinen ja menestyvä. Tämä johtuu yksinkertaisesti siitä, ettei painolla ole niiden kanssa paljoa tekemistä.

feet-619399_960_720

Tärkeää on hyväksyä ja kunnioittaa erilaisia kehon muotoja ja kokoja, mukaan luettuna oma itsensä. Tämä tuo mukanansa VAPAUTTA mm. kateudesta, pahanpuhumisesta, itsekritiikistä, ylensyömisestä tai liian vähäisestä syömisestä, pinnallisuudesta, muodista ja turhamaisuudesta. Monen painolasti voi olla ideologista, emotionaalista, fyysistä tai käyttäytymiseen liittyvää.

Pyri siihen, ettet koskaan ole epäkunnioittava itsesi tai toisen kehoa kohtaan. Kehossa on luontaisesti voimia ja kykyjä, jotka vie meitä eteenpäin läpi elämän. Mitä hyötyä on keskittyä kehonmuokkaukseen tai etsimään vikoja, kun voi sen sijaan iloita ja kokeilla mitä kehon avulla voi oppia ja tehdä.

Ketään ei pidä arvottaa ulkonäön tai -muodon perusteella. Ihmisen arvo ei riipu hänen ulkonäöstään. Mitä säteilet sisältäpäin? Todellinen kauneus tulee siitä, kuka ja mikä on. Sellaisen kauneuden pikemminkin tuntee kuin näkee, eikä se ole sidoksissa kulttuuriin, ikään eikä muihin arviointiperusteisiin.

MUISTA NÄMÄ:

  • Kerro lapsille että jokainen on arvokas sen vuoksi mitä on eikä sen vuoksi miltä näyttää.
  • Jos lapsi arvostelee/kommentoi toisten ulkonäköä tai painoa, opeta ettei sellainen käytös ole sopivaa. Ole itse hyvä esimerkki.
  • Kehotyytyväisyyttä lisää ymmärrys siitä, että keho auttaa meitä kehittymään elämän eri tahoilla. Pyydä lasta kertomaan mitä hän voi oppia tai tehdä keholla.
  • Kun rakastamme kehoamme, haluamme pitää siitä hyvää huolta.
  • Kerro lapselle usein, että hän on kaunis/komea, hyvä, arvokas jne.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s