Arki, Kouluruoka

Joko lapsesi käy Maistuvaa koulua?

Tiesitkö, että koulupolun aikana Suomessa lapsille ja nuorille tarjotaan noin 2500 maksutonta, täysipainoista kouluateriaa. Tämä on kansainvälisesti tarkasteltuna erittäin poikkeavaa ja muualla maailmassa vanhemmat, virkamiehet ja poliittiset päättäjät katsovat ihaillen meidän kouluruokajärjestelmäämme. Itse omalla koulupolullani nautin suuresti kouluaterioista ja koin niistä kiitollisuutta. Tunne on yhä sama, kun tiedän myös lapsieni saavan nauttia tästä mahtavasta palvelusta.

Moni asia on meillä hyvin. Se ei kuitenkaan pysäytä aikaa. Kuluva aika muuttaa asioita ja siksi maailman parhaankin tulee edelleen oppia ja kehittyä. Ruokakasvatus ei ole sama asia kuin kouluruokailu, mutta toki ne linkittyvät vahvasti yhteen. Ilman kouluruokailua tuskin ruokakasvatustakaan tunnustettaisiin perusopetuksen opetussuunnitelmien perusteissa. Ruokakasvatuksen pedagogisuus voineen sanoa olevan vielä lapsen kengissä Suomen alakouluissa. Maistuva koulu kehitettiin alakouluun juuri siksi ja jotta ruokakasvatuksen opetusjatkumo olisi ehyempi varhaiskasvatuksesta yläkouluun.

Maistuva koulu on oppilaita osallistava ruokakasvatuksen toimintamalli, joka yhdistää ruokakasvatuksen oppitunneille ja kouluruokailuun, jopa kouluympäristöön. Se tukee opettajien perustyötä tarjoamalla materiaalia ja työkaluja opetuksen suunnitteluun ja toteutukseen (Laitinen ym. 2022). Se voi haastaa vanhoja toimintatapoja tarjoamalla tutkittuun tietoon nojaavia näkemyksiä ja laajentamalla käsitystä siitä mitä kaikkea ruokakasvatus voi käytännössä olla. Maistuvan koulun ideapankki on kaiken ytimessä ja tärkein työkalu yksittäiselle opettajalle. Mutta vaikuttavuuden ja yhdenvertaisuuden vahvistamiseksi ruokakasvatusta kannustetaan ottamaan osaksi kunnan ja koulun opetussuunnitelmatyötä.

Voit tutustua myös, mitä Maistuvan koulun sivustolta löytyy sanottavaa vanhemmille. Visiomme on, että jokainen kouluyhteisö vahvistaisi lastemme myönteistä ruoka- ja kehosuhdetta.

Lähde:

Laitinen AL, Antikainen A, Mikkonen S, Kähkönen K, Talvia S, Varjonen S, Paavola S, Karhunen L, Tilles-Tirkkonen T. The “Tasty School” Model Is Feasible for Food Education in Primary Schools. Journal of Human Nutrition and Dietetics. 2022;1–11.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s